Ján

Reklamácie a odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy www.vodaut.sk (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) Komu:Vodaut s.r.o., Dohňany 118, Dohňany 020 51, Slovenská republika Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ……………………………………………………………  —Dátum objednania/dátum prijatia (*)……………………………………………………………  —Meno a […]

Reklamácie a odstúpenie od zmluvy Read More »

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU V SÚVISLOSTI SO ZÍSKAVANÍM A SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV / Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov/ poskytnuté prevádzkovateľom dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby  Internetového obchodu www.vodaut.sk Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Read More »

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK Internetového obchodu www.vodaut.sk I. Všeobecné ustanovenia 1.1.Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení /ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“/, zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji

Reklamačný poriadok Read More »

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Internetového obchodu www.vodaut.sk I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov 1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Obchodné meno: Vodaut s.r.o. Sídlo: Dohňany 118, Dohňany 020 51, Slovenská republika Zapísaná v registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 33442/R IČO: 50 455 648 DIČ: 2120328210 IČ

Všeobecné obchodné podmienky Read More »